Đội ngũ chuyên gia

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyến

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ CKI sản phụ khoa

Bác sĩ CKI

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ

Bác sĩ

Thạc sĩ, bác sĩ Cù Tuấn Anh

Phòng khám Favina

  • 5.0

Thạc sĩ - Bác sĩ CK Tai Mũi Họng

Thạc sĩ

Bác sĩ Đỗ Văn Tuấn

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ

Bác sĩ

Bác Sĩ Nguyễn Thị Thái

Phòng khám Favina

  • 5.0

Cố vấn chuyên môn Nha Khoa

Tiến sĩ. Bác sĩ

bs Lê Thanh Nhạ

Lê Thanh Nhạ

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng khám Ngoại - Phòng khám Favina

Bác sĩ CK2

Nguyễn Đình Tùy

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng Chẩn đoán hình ảnh - Phòng khám Favina

Bác sĩ CK2

Nguyễn Văn Phú

Phòng khám Favina

  • 5.0

Bác sĩ Phòng khám Ngoại - Phòng khám Favina

Bác sĩ CK2